Bod č.13.:

MAI/3 - Změna č. 1 Plánu investic MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán investic se změnami)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:39 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX