Bod č.23.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 12. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zápis a usnesení č. 14 - Osadní výbor Radobyčice ZMO 3)
Příloha č.2 (zápis a usnesení č. 15 - Osadní výbor Radobyčice ZMO 3)
Příloha č.3 (zápis a usnesení č. 13 - Osadní výbor Valcha ZMO3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:52 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX