Bod č.105.:

FIN/2 - Přehled provedených rozpočtových opatření za 1. čtvrtletí 2016

(předkladatel:Ing. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX