Bod č.18.:

EK/12 - Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh vyhlášky)
Příloha č.2 (Důvodová zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX