Bod č.21.:

SSI/2 - Upravený Návrh Územního plánu Plzeň – Opatření obecné povahy po veřejném projednání

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č.1 - žádost odboru stavebně správního MMP o projednání návrhu ÚP )
Příloha č.2 (Příloha č.2 - Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 69 ze dne 23.11.2015)
Příloha č.3 (příloha č.3 - Zápis komise výstavby, dopravy a územního plánování ze dne 8.6.2016)
Příloha č.4 (členům ZMO 3 předloženo na stůl)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:50 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX