Bod č.12.:

FIN+BYT/3 - Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve školní budově Sokolovská 54, Plzeň

(předkladatel:nám. Kotas, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Registrace akce)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 498 z 8.10.2015)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 60 z 3.3.2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:319 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX