Bod č.19.:

EK/13 - Stanovisko k návrhu vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na rok 2017 na území MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr.Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na rok 2017 na území MO Plzeň 3)
Příloha č.2 (Mapa část Plzeň 3)
Příloha č.3 (Mapa Skvrňany)
Příloha č.4 (Mapa Doudlevce)
Příloha č.5 (Mapa Radobyčice)
Příloha č.6 (Mapa Valcha)
Příloha č.7 (Koeficienty)
Příloha č.8 (Usnesení FV č. 7/2016)
Příloha č.9 (Usnesení RMO 3 č. 228/2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:48 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX