Bod č.114.:

ŘÚSO/2 - Sledování návštěvnosti města Plzně v roce 2015

(předkladatel:PhDr. Knížová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Analýza návštěvnosti města Plzně v roce 2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX