Bod č.101.:

EVID/1 - Svěření pozemku p. č. st. 55/4 k. ú. Litice u Plzně do trvalé správy městského obvodu Plzeň 6 - Litice, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ č. j. MMP/115578/15 ze dne 8. 9. 2015)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 6 – Litice č. 12 ze dne 21. 3. 2016)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Územní plán)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Modrá mapa)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 687 ze dne 9. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:413 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX