Bod č.6.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 19. 4. 2016 do 23. 5. 2016

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 19. 4. 2016 do 23. 5. 2016)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 19. 4. 2016 do 23. 5. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:356 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX