Bod č.7.:

KV/3 - Ukončení kontroly průběhu výstavby Nového divadla v Plzni

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis o provedené kontrole)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:357 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX