Bod č.61.:

MAJ/12 - Uzavření SOSB kupních a smlouvy směnné se společností BC Real, a.s. – „Bytový dům, Plzeň, Papírnická ul.“ v k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Podmínky a ustanovení SOSB k převodu TDI do majetku města Plzně)
Příloha č.2 (Podmínky a ustanovení SOSB k převodu pozemků do majetku města Plzně)
Příloha č.3 (žádost investora)
Příloha č.4 (Stanoviska ORP MMP + situace )
Příloha č.5 (usnesení KNM RMO Plzeň 2 č. 43/16 z 11. 5. 2016)
Příloha č.6 (foto - směna pozemků)
Příloha č.7 (geometrický plán - směna pozemků)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP 24. 5. 2016)
Příloha č.10 (usnení RMP č. 675 z 9. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:373 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX