Bod č.102.:

EVID/2 - Svěření části pozemku p. č. st. 32/1 k. ú. Litice u Plzně, jehož součástí je část vedlejší stavby (sýpka + průjezd) do trvalé správy městského obvodu Plzeň 6 - Litice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zaměření nemovitých věcí v trvalé správě MO Plzeň 6 - Litice)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 6 – Litice č. 14 ze dne 21. 3. 2016)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ č. j. MMP/89744/16 ze dne 25. 5. 2016)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Územní plán)
Příloha č.6 (Letecký snímek)
Příloha č.7 (Modrá mapa)
Příloha č.8 (Usnesení RMP ze dne 9. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:414 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX