Bod č.110.:

KŘTÚ/1 - Plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2015

(předkladatel:Mgr. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX