Bod č.63.:

MAJ/15 - Konečné majetkoprávní vypořádání pro stavbu „Křižovatka Borská – Na Pomezí, úprava ulice Na Pomezí“, investor ŠKODA CITY SERVICE s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (návrh trojstranné SOSB) (*)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 48/2014 a č. 221/2016)
Příloha č.3 (žádost investora)
Příloha č.4 (aktualizované stanovisko ORP MMP ze dne 6. 1. 2016)
Příloha č.5 (zápis z jednání ze dne 2. 12. 2015)
Příloha č.6 (rozsah přebírané TDI - zákresy)
Příloha č.7 (rozsah pozemků do SOSB)
Příloha č.8 (rozsah služebností)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (mapy)
Příloha č.11 (doporučení KNM ze dne 10. 5. a 24. 5. 2016)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 610/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:375 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX