Bod č.57.:

MAJ/8 - Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemků parc. č. 480 a 481 v k. ú. Doudlevce pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost OSI MMP)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 325/2004)
Příloha č.3 (situace stavby)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (zápis KNM ) (*)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:369 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX