Bod č.36.:

OSS/2 - Posouzení potřebnosti zřízení nové sociální služby novým subjektem

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost organizace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:344 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX