Bod č.64.:

MAJ/16 - Konečné vypořádání - výstavba „Dopravní napojení pozemků p. č. 2309/1, 2309/2, 2320/4 na silnici I/26, Rokycanská tř., Plzeň – SO 102 – Křižovatka /část chodníky/“ se spol. invelt – s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora + pořizovací hodnota TDI)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP + situace )
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1104 z 17. 10. 2013)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 584 z 21. 11. 2013)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 608 z 26. 5. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:376 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX