Bod č.16.:

KŘTÚ/11 - Přijetí daru od Nadačního fondu Zelený poklad

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku) (*)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 655 ze dne 9. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:323 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX