Bod č.111.:

KŘTÚ/13 - Předpokládané činnosti vykonávané pod správou PMDP pro město Plzeň

(předkladatel:Ing. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX