Bod č.68.:

MAJ/20 - Výkup a směna spoluvl. podílů fyzických osob zaps. na LV č. 2918 pro k. ú. Plzeň a na LV č. 15079 pro k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zápisy z jednání se spoluvlastníky )
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP - výkup pro IA Obnova Bol. potoka)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.7 (Geometrické plány)
Příloha č.8 (Doporučení KNM RMP ze dne 22. 3. 2016)
Příloha č.9 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:380 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX