Bod č.38.:

OSS/4 - Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu OSS MMP

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Důvodová zpráva č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:346 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX