Bod č.100.:

MAJ/13 - Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní (prodloužení termínu uzavření konečné kupní smlouvy) – ATELIER A CZ s.r.o., Plzeňské byty s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost, oznámení)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 2)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 263/2011 a 20/2013)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.7 (doporučení KNM ze dne 7. 6. 2016)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 9. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:412 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX