Bod č.18.:

KŘTÚ/14 - Přijetí dotace MVČR k realizaci bezpečnostních kamer na území MO1 a související financování

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.2 (2. Dopis z MV ČR č.j.: MV-50307-2/OP-2016 ze dne 18. 5. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:325 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX