Bod č.45.:

OPM+KPM/1 - Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2016

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 581 ze dne 26. 5. 2016)
Příloha č.2 (Znění dotačního programu)
Příloha č.3 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KPM )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:353 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX