Bod č.82.:

PROP/5 - Městské soutěže na prodej dvou volných bytů na adrese Kyjevská 113, Plzeň – byt č. 7, a nám. Generála Píky 16, Plzeň – byt č. 12.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokol o průběhu městské soutěže - Kyjevská č. or. 113)
Příloha č.2 (protokol o průběhu městské soutěže - nám. Generála Píky č. or. 16)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 715 ze dne 9. 6. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:395 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX