Bod č.69.:

MAJ/21 - Změna usnesení ZMP č. 371 ze dne 26. 6. 2008 a odkoupení pozemku p. č. 1536/2 k. ú. Valcha od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyjádření SPÚ k výkupu )
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 686/2008)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 371/2008)
Příloha č.4 (Aktuální stanovisko OSI MMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:381 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX