Bod č.56.:

MAJ/7 - Výkup pozemků parc. č. 3851/92, parc. č. 3851/93 a parc. č. 3851/94, vše k. ú. Bolevec, zasažených trvalým záborem pro VPS (Chrástecká, 2. etapa) z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 44 ze dne 28. 1. 2016)
Příloha č.2 (důvodová zpráva leden 2016)
Příloha č.3 (zápis z jednání)
Příloha č.4 (záborový elaborát)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 24. 5. 2016)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 668 ze dne 9. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:368 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX