Bod č.50.:

MAJ/1 - Směna pozemků v k. ú. Bolevec mezi městem Plzní a právnickou osobou pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 ze dne 12. 6. 2014, usnesení ZMP č. 111 ze dne 5. 3. 2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (vyjádření společnosti AUTO CB)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ)
Příloha č.5 (stanovisko MO P1)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (záborový elaborát – grafická část)
Příloha č.8 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (usnesení RMP ze dne 26. 5. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:362 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX