Bod č.78.:

PROP/1 - Prodej 13 nebytových jednotek (sklepních kójí) na adrese Koterovská č. or. 87 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 203/1997)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 634/2005) (*)
Příloha č.3 (schéma z prohlášení vlastníka)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 18. 8. 2015) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 676/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:391 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX