Bod č.60.:

MAJ/11 - Změna usnesení ZMP č. 201/2016 ve věci převzetí úhrady daně z nabytí nemovitých věcí městem Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 201/2016+důvodová zpráva)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 44 ze dne 28. 1. 2016 + důvodová zpráva)
Příloha č.3 (záborový elaborát - grafická část)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP ze dne 24. 5. 2016)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 669 ze dne 9. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:372 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX