Bod č.32.:

ORP/1 - Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy, státním podnikem – Čistá Berounka II. etapa, podprojekt č. 11.C Plzeň – Úslavský sběrač a s tím souvisejícího rozpočtového opatření

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o zřízení služebnosti)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (geometrický plán č. 1006-62/2015)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 1354-64/2015)
Příloha č.5 (geometrický plán č. 1355-65/2015)
Příloha č.6 (geometrický plán č. 10363-61/2015)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 663 ze dne 9. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:339 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX