Bod č.65.:

MAJ/17 - Výkup podílu 1/6 k celku pozemků p.č. 1043/93,106,120, zaps. na LV č. 10027 a pozemků p.č. 1043/94,110,/117,119, vše k.ú. Doubravka, ze spoluvlast.dvou fyzických osob, do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 585/2013) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 116/2016) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (oslovení spoluvlastníků) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 654/2006 a č. 722/2008) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň č. č. 72/2016 a č. 192/2013) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (stanovisko TÚ MMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (katastrální mapy) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 616/2016) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:377 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX