Bod č.13.:

FIN/4 - Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář jednání valné hromady)
Příloha č.2 (Pozvánka na valnou hromadu)
Příloha č.3 (Zpráva o činnosti společnosti za rok 2015)
Příloha č.4 (Zpráva auditora a účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2015)
Příloha č.5 (Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015)
Příloha č.6 (Zpráva dozorčí rady za rok 2015)
Příloha č.7 (Návrh na rozdělení zisku)
Příloha č.8 (Výpis usnesení z jednání dozorčí rady ze dne 28. 4. 2016)
Příloha č.10 (Související usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:320 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX