Bod č.73.:

MAJ/25 - Výkup pozemků parc. č. 606, 609/1, 609/2, 609/3 a 603/33 v k. ú. Radčice u Plzně od fyzické osoby do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o výkup)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření MO Plzeň 7 – Radčice)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 5. 11. 2013)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky z KM – modrá mapa, územní plán, letecký)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 9. 6. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:385 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX