Bod č.79.:

PROP/2 - Prodej nebytové jednotky č. 1897/23 na adrese Francouzská tř. č.or. 44 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. přílohy)
Příloha č.2 (usnesení RMO P2 – Slovany č. 158/2015)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 455/2010)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 10. 2015) (*)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 10. 5. 2016) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 621/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:392 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX