Bod č.71.:

MAJ/23 - Výkup pozemků parc. č. 455/1, 454/1 a parc. č. 453, vše k. ú. Křimice, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost MO-5 včetně vyjádření vlastnice a souvisejících dokladů)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. ZMO Plzeň 5 - Křimice č. 055/15 vč. rozpočtového opatření č. 014/2016 a požadavku OFR MMP ze dne 26. 4. 2016)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek a orientační turistická mapa vč. mapy sítí)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 671 ze dne 9. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:383 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX