Bod č.74.:

MAJ/26 - Výkup pozemku parc. č. 2491 v k. ú. Bolevec do majetku města Plzně od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P1)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (situace rozšíření Zručské cesty)
Příloha č.6 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 9. 6. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:386 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX