Bod č.66.:

MAJ/18 - Směna pozemků v k. ú. Bolevec mezi městem Plzeň a společností JANÁK BROS. spol. s r. o., z důvodu narovnání hranic pozemků dle skutečného stavu užívání.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti)
Příloha č.2 (zaměření sportovního areálu)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 270/2015)
Příloha č.5 (žádost MAJ MMP)
Příloha č.6 (žádost SVSMP na MO Plzeň 1 ve věci stanovení BO)
Příloha č.7 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 359/2015)
Příloha č.8 (poskytnutí informací společnosti o dalším postupu)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (katastrální mapy)
Příloha č.11 (geometrický plán)
Příloha č.12 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 611 ze dne 26. 5. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:378 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX