Bod č.93.:

PROP/16 - Konečné vypořádání nově vzniklých pozemků p. č. 1593/11 a p. č. 1594/7, oba v k. ú. Skvrňany, formou prodeje a zřízení služebnosti

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP vč. příloh)
Příloha č.3 (stanovisko MO P3 )
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán )
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 626/16)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:406 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX