Bod č.94.:

PROP/17 - Prodej pozemku p. č. 11102/630 a nově vzniklých pozemků p. č. 14430/270 a p. č. 14430/271, vše v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMO P1 č. 250/2012)
Příloha č.2 (stanovisko ORP z r. 2013)
Příloha č.3 (souhlas vlastníků jednotek s odkupem)
Příloha č.4 (aktuální stanovisko ORP vč. přílohy)
Příloha č.5 (aktuální stanovisko MO P1)
Příloha č.6 (vyjádření vlastníků jednotek ke KC)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (geometrický plán )
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (doporučení KNM)
Příloha č.14 (usn. RMP č. 628/16)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:407 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX