Bod č.75.:

MAJ/27 - Rozhodnutí o výkupu pozemků parc. č. 855/2 a parc. č. 855/12 v k. ú. Valcha do majetku města Plzně od fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vlastníků vč. zákresu)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (vyjádření vlastníků)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 1. 3. 2016) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 26. 5. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:387 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX