Bod č.98.:

PROP/21 - Darování pozemků dotčených stavbou „I/26 Chotěšov – průtah“ a „Mlýnským náhonem“ v k. ú. Chotěšov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanoviska ORP )
Příloha č.3 (stanovisko obce)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 424/2015)
Příloha č.9 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 625/16) (*)
Příloha č.51 (fotodokumentace - průtah)
Příloha č.52 (fotodokumentace - náhon)
Příloha č.61 (letecký snímek - průtah)
Příloha č.62 (letecký snímek - náhon)
Příloha č.71 (orientační mapa - průtah)
Příloha č.72 (orientační mapa - náhon)
Příloha č.81 (katastrální mapa - průtah)
Příloha č.82 (katastrální mapa - náhon)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:410 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX