Bod č.99.:

PROP/22 - Nevyužití práva města Plzně odstoupit od SoBSK č. 2008/002458 ze dne 29.7.2008, ve znění dodatků č. 1 až 3, a uzavření dodatku č. 4 k této smlouvě z důvodu změny termínu dokončení stavby bytového domu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P2)
Příloha č.4 (usn. RMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.5 (usn. ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.6 (oznámení spol. Plzeňské byty)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (doporučení KNM)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 712/16)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:411 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX