Bod č.80.:

PROP/3 - Prodej nebytové jednotky č. 1044/36 na adrese Hodonínská č. or. 45 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (usnesení RMO P1 č. 113 ze dne 5. 4. 2016)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 136/1998)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 42/1998)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 10. 2015) (*)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 10. 5. 2016) (*)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 620/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:393 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX