Bod č.91.:

PROP/14 - Prodej pozemků parc. č. 910 a parc. č. 908/49, k. ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (katastrální mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán) (*)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.10 (usnesení RMP ze dne 26. 5. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:404 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX