Bod č.96.:

PROP/19 - Prodej pozemku p. č. 795/4 v k. ú. Chrást u Plzně a ponechání pozemků p. č. 2496 a p. č. 2498, oba v k. ú. Chrást u Plzně, v majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko obce Chrást)
Příloha č.4 (sdělení ZDPČH)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 678/2016)
Příloha č.11 (Dopis p. Petrů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:409 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX