Bod č.81.:

PROP/4 - Snížení kupní ceny za prodej nebytové jednotky č. 1058/36 na adrese Hodonínská č. or. 55 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. sdělení)
Příloha č.2 (usnesení RMO P1 č. 42 ze dne 10. 2. 2015)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 266/1998)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 89/1998)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 192/2009) (*)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1161/2015)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 618/2015)
Příloha č.8 (foto)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP ze dne 10. 5. 2016)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 623/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:394 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX