Bod č.54.:

MAJ/5 - Výkup pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od čtyř fyzických osob.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 - 12/6/2014 a č. 111 - 5/3/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (záborový elaborát - grafická část)
Příloha č.4 (mapy)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP ze dne 10. a 24. 5. 2016)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 667 ze dne 9. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:366 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX