Bod č.84.:

PROP/7 - Prodej nemovitých věcí na adrese Kollárova 27 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (snímek ze studie silnice I/27 )
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (usnesení RMP ze dne 26. 5. 2016)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:397 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX